Poland

Raytheon w Polsce

INNOWACYJNOŚĆ PŁYNĄCA Z WEWNĄTRZ

Firma Raytheon pragnie rozwijać partnerską współpracę z Polską i wspierać polskie społeczeństwo. Wspólnie możemy tworzyć niezawodne, innowacyjne rozwiązania spełniające potrzeby Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego, wykorzystać znaczący potencjał przemysłowy Polski, inspirować najzdolniejsze młode umysły oraz wspierać obecnych i byłych żołnierzy służących w polskich siłach zbrojnych.

Oto jak realizujemy te inicjatywy:

EDUKACJA

Jako lider w dziedzinie technologii i innowacyjności, Raytheon docenia strategiczne znaczenie globalnej współpracy z przemysłem, uniwersytetami i środowiskiem naukowym. Raytheon przekazał łącznie 100 000 dolarów dwóm wiodącym polskim uczelniom technicznym – Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechnice Warszawskiej – na rozwój studiów w dyscyplinach STEM, czyli nauce, technologii, inżynierii i matematyce.

TECHNOLOGIA I INNOWACYJNOŚĆ

Dzięki pomocy firmy Raytheon nowa rakieta zaprojektowana przez studentów Politechniki Warszawskiej odbędzie w tym roku swój pierwszy próbny lot. Jesteśmy dumni z tego, że przyczyniamy się do rozwoju utalentowanych młodych ludzi w Polsce i pragniemy pomóc im stać się kolejnym pokoleniem liderów w dziedzinie technologii.

SIŁY ZBROJNE

Raytheon był sponsorem obozu terapeutycznego organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i przyszłość” dla rodzin żołnierzy, którzy zginęli na misjach wojskowych poza granicami kraju. Celem obozu było zapewnienie psychologicznej pomocy rodzinom poprzez warsztaty terapeutyczne, zajęcia rekreacyjne oraz odpoczynek w środowisku sprzyjającym integracji i wzajemnemu wsparciu.

PARTNERSTWO PRZEMYSŁOWE

PGZ i Raytheon podpisały list intencyjny dotyczący nawiązania strategicznej, szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy obiema firmami. Zgodnie z jego postanowieniami 50 procent wartości systemu WISŁA pozostanie w Polsce, a PGZ będzie pełnić rolę lidera spółek przemysłu zbrojeniowego w zakresie wspólnej produkcji i rozwoju polskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot™. Polski przemysł zyska również możliwość eksportu na globalny rynek użytkowników systemu Patriot, który składa się z ponad 220 jednostek ogniowych używanych przez 16 państw.

Informacje na temat działalności firmy Raytheon w innych państwach w Europie:

Niemcy

Zjednoczone Królestwo