Main Image
nasams-hero

National Advanced Surface-to-Air Missile System

Body

NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) to wysoce elastyczne rozwiązanie średniego zasięgu, które spełnia wszelkie wymagania operacyjne związane z obroną przeciwlotniczą. W ramach tego rozwiązania wojska obrony przeciwlotniczej otrzymują konfigurowalny i nowoczesny system, maksymalizujący ich potencjał w zakresie szybkiego rozpoznawania, atakowania i niszczenia obecnych i przyszłych statków powietrznych, bezzałogowych aparatów latających oraz nowych typów pocisków manewrujących.

Za pomocą systemu NASAMS można zapewnić osłonę przegrupowującym się wojskom oraz chronić cenne zasoby i duże skupiska ludności. System ten funkcjonuje już od kilkunastu lat w Norwegii, a także został wdrożony do służby w Stanach Zjednoczonych w regionie stolicy kraju, w Hiszpanii, Finlandii, Holandii i Omanie.

Raytheon będzie nadal rozszerzać we współpracy z norweskim partnerem – firmą KONGSBERG Defence and Aerospace AS – funkcjonalność systemu NASAMS, tworząc i wprowadzając do służby ściśle zintegrowane rozwiązania o dużym potencjale. Wraz z poszerzaniem się grona użytkowników systemu wprowadzane będą kolejne nowe technologie, które zapewnią obecnym i przyszłym partnerom programu NASAMS dostęp do najbardziej zaawansowanej technicznie platformy gotowej do natychmiastowego użycia w warunkach bojowych.

Body Custom