Polska podpisuje umowe w sprawie nabycia systemu obrony Patriot

Umowa miedzynarodowa umozliwi powstanie nowych miejsc pracy w polskim i amerykanskim przemysle zbrojeniowym

Raytheon's Patriot radar.

Jako 15. kraj, który nabył Patriota, Polska dołącza do unikatowego międzynarodowego partnerstwa Stanów Zjednoczonych i krajów sojuszniczych z Europy, basenu Pacyfiku i Bliskiego Wschodu.

Dobra umowa to taka, która jest korzystna dla obu stron. Właśnie taka jest umowa, na mocy której Polska nabędzie  zintegrowany i sprawdzony w boju system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot™.

28 marca rząd Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Akceptację Zapytania Ofertowego (Letter of Offer and Acceptance - LOA) z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie zakupu systemu Patriot produkowanego przez amerykańską firmę Raytheon. Umowa pozwoli stworzyć nowe miejsca w przemyśle zbrojeniowym obu państw oraz wzmocni obronę NATO i Europy przed zagrożeniami z powietrza.

Korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron

„To wyjątkowy  moment dla polskiego przemysłu i początek nowej epoki. Wkrótce po podpisaniu LOA Raytheon zacznie zawierać kontrakty w Polsce, co doprowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy w branży zaawansowanych technologii – powiedział Pete Bata, wiceprezes firmy Raytheon ds. polskiego programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. –  Jednocześnie Polska inwestuje w rodzinę Patriota i stwarza nowe miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych. które w przeciwnym razie by nie powstały”.

Polska niedawno zwiększyła procent PKB przeznaczony na obronę narodową. Aby zapewnić samowystarczalność w zakresie systemów obronnych, polskie prawo wymaga, aby część wartości kontraktu była realizowana w kraju. To rozwiązanie, zwane offsetem, jest wielką szansą na stworzenie nowych miejsc pracy zarówno w Raytheonie, jak i w dynamicznie rozwijającym się polskim przemyśle zbrojeniowym. 

Na mocy umowy Raytheon dokona transferu technologii Patriot w maksymalnym zakresie dozwolonym przez amerykańskie prawo. Następnie będzie współpracował z polskimi firmami zbrojeniowymi, które będą uczyć się budowania kluczowych części jednego z najbardziej zaawansowanych systemów obronnych na świecie.

Umowa LOA dotyczy pierwszej fazy „Wisły”, dwufazowego programu budowy zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. W fazie drugiej Polska planuje nabyć dodatkowe jednostki ogniowe Patriot, 360-stopniowy radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym, bazujący na azotku galu (GaN) oraz SkyCeptor™, niskokosztowy pocisk przechwytujący.

Raytheon już teraz jest mocno związany z Polską, a to dopiero początek współpracy. Firma pomaga rozwijać kompetencje polskiej młodzieży w obszarze nauk ścisłych, technologii, inżynierii czy matematyki (ang. STEM). Raytheon pracuje też nad zwiększeniem swojej obecności w Polsce i rozwinięciem prowadzonej tu działalności.

„W ciągu kilku minionych lat Raytheon nawiązał partnerską współpracę z PGZ, państwową firmą będącą liderem przemysłu zbrojeniowego. Wspólnie zadbamy o to, aby polska zbrojeniówka stała się znaczącym graczem na globalnym rynku”, powiedział Bata.

„Naszym celem jest być firmą, która nie tylko dostarcza produkty, ale również stymuluje rozwój państwa, z którym współpracujemy – powiedział Bata, który od dwóch lat mieszka w Polsce wraz z kilkoma innymi oddelegowanymi pracownikami Raytheona. – Cenimy polskie społeczeństwo i kulturę. Nawiązaliśmy ciepłe i solidne relacje biznesowe z tutejszym sektorem obronnym”.

Podpisanie LOA otwiera drogę do szybkiego osiągnięcia wstępnej gotowości operacyjnej polskich systemów Patriot. To także wstęp do rozpoczęcia negocjacji kontraktowych rządu amerykańskiego z Raytheonem i jego partnerami w branży zbrojeniowej.

Jako 15. kraj, który nabył Patriota, Polska dołącza do unikatowego międzynarodowego partnerstwa Stanów Zjednoczonych i krajów sojuszniczych z Europy, basenu Pacyfiku i Bliskiego Wschodu. Państwa posiadające Patrioty dzielą się swoimi doświadczeniami i nieustannie pracują nad zwiększeniem możliwości systemu. Wejście Polski do grona tych państw oznacza, że przyszłość całego systemu rysuje się jeszcze bardziej optymistycznie.

Polska nie jest jedynym państwem, który w ostatnim czasie stara się o nabycie Patriota. W listopadzie 2017 r. Rumunia podpisała porozumienie LOA, a Szwecja złożyła formalne zapytanie ofertowe (LOR) w sprawie Patriota. Dziś Raytheon z dumą wita Polskę w tym rosnącym i ekskluzywnym międzynarodowym klubie. Reasumując, Patriot to fundament europejskiej obrony przed rakietami balistycznymi i manewrującymi, zaawansowanymi samolotami i dronami.

„Polska dołącza do liczącej już 15 krajów grupy, która powierza Patriotowi obronę swoich obywateli, żołnierzy i suwerenności – powiedział Wes Kremer, prezes Raytheon Integrated Defense Systems. – Polska decyzja o nabyciu Patriota wzmacnia partnerstwo i bezpieczeństwo transatlantyckie oraz stwarza nowe miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych i Polsce”.

Published On: 03/27/2018
Last Updated: 03/28/2018