Firma Raytheon jest głęboko zaangażowana w rozwój współpracy z Polską. Razem możemy tworzyć innowacyjne i niezawodne rozwiązania spełniające polskie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa narodowego, czerpiąc z solidnego, cieszącego się dużym szacunkiem zaplecza przemysłowego Polski. Tego typu współpraca pozwala również rozwijać lokalny i globalny potencjał biznesowy.

Współpraca z przemysłem
Polska będzie uczestniczyć w opracowaniu (projektowanie, prace inżynieryjne, oprogramowanie) nowej generacji systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. Obejmuje to nie tylko wspólną produkcję przyszłego systemu na potrzeby Polski, ale również eksport do innych państw radaru, systemu dowodzenia i kontroli oraz pocisków.

Raytheon Poland Photo Gallery

Firma Raytheon oferuje zaangażowanie polskiego przemysłu na poziomie 50 procent, w tym:

  • Transfer technologii wraz z projektem;
  • Produkcję;
  • Integrację;
  • Montaż;
  • Walidację i testy systemu, szkolenia, serwis i utrzymanie;
  • Wspólne/NATO-wskie centrum szkoleniowe;
  • Zakład zajmujący się integracją/montażem pocisków i ich certyfikacją.

W 2014 r. firma Raytheon ogłosiła zamiar nawiązania współpracy z polską firmą Bumar Elektronika (obecnie PIT-RADWAR) w zakresie zaprojektowania i opracowania zmodernizowanej anteny systemu rozpoznawania swój-obcy (Identification Friend or Foe - IFF) dla systemu Patriot. Nowa antena jest kluczowym elementem nowoczesnego radaru Patriot o polu widzenia 360 stopni. W ostatnim czasie firma podpisała również umowę z firmą TELDAT dotyczącą opracowania i produkcji zaawansowanych wojskowych routerów dla systemu Patriot. Umowy te potwierdzają, że firma Raytheon zaangażowała się we wspólną pracę nad systemem Patriot w Polsce jeszcze przed ogłoszeniem decyzji związanych z programem WISŁA.

Do chwili obecnej Raytheon podpisał ponad dwadzieścia listów intencyjnych nt. współpracy, których celem jest zapewnienie polskim przedsiębiorstwom udziału w realizacji programu WISŁA, a także innych zadań. Są to przedsiębiorstwa z całej Polski, zarówno niewielkie, jak i duże, prywatne i państwowe.

Firma Raytheon, wraz ze swoim norweskim partnerem, firmą Kongsberg, jest również gotowa zaoferować polskiemu przemysłowi znaczący udział w pracach nad systemem NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), który spełniałby wymagania Ministerstwa Obrony dotyczące systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, a także związaną z tym wymianę technologii.

Partnerstwo Edukacyjne
Raytheon rozumie strategiczne znaczenie współdziałania z przemysłem, wyższym szkolnictwem i z całaą naukową społecznością. Dla tej przyczyny Raytheon angażuje się we współpracę z głównymi instytucjami polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Celem tych działaŃ jest znalezienie najlepszych metod przyśpieszenia postępu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego Polski.

Top of the Page