Raytheon

Menu Dropdown

Standard Missile-3

Standard Missile-3

The standard for many worldwide systems

System SM-3™ jest wykorzystywany przez Marynark? Wojenn? Stanów Zjednoczonych (U.S. Navy) do niszczenia pocisków balistycznych krótkiego i ?redniego zasi?gu. Pocisk SM-3 niszczy nadlatuj?ce pociski balistyczne poprzez bezpo?rednie trafienie – energia kinetyczna uderzenia jest porównywalna z energi? 10-tonowego samochodu ci??arowego poruszaj?cego si? z pr?dko?ci? ponad 950 km/h.

W trakcie przeprowadzonej niedawno próby nowa wersja wysokiej klasy pocisku przechwytuj?cego U.S. Navy pomy?lnie zniszczy?a rakietowy pocisk balistyczny przelatuj?cy na du?ej wysoko?ci nad Oceanem Spokojnym. Sukces ten przybli?a podj?cie decyzji o wprowadzeniu systemu SM-3 do masowej produkcji. Pocisk SM-3 Block IB jest wyposa?ony w udoskonalony dwukolorowy detektor podczerwieni, zaawansowany uk?ad rakietowych silników manewrowych oraz system naprowadzania TDACS (Throttleable Divert and Attitude Control System), który u?atwia skierowanie pocisku na tor lotu atakowanego celu.

Program SM-3 jest kluczowym elementem realizowanej przez Stany Zjednoczone wielofazowej, opartej na adaptacji, koncepcji obrony przeciwrakietowej (Phased Adaptive Approach).

Learn more about Raytheon's Missile Defense Solutions.

 

Back to Top